2012 2020 urteetarako hasiera batean esleitutako loteak