Ayuntamiento de Mendigorria / Mendigorriko Udala

Herritarrek Planeamenduko Arau Subsidiarioen Hiri-jarduketarako plan berezian parte hartzeko plana

tablon

Jendaurrean jartzen da Herritarrek Mendigorriko Planeamenduko Arau Subsidiarioen Hiri-jarduketarako plan berezian  parte hartzeko plana. Plana 1. Industrialdeko 47 eta 102 lursailei dagokie.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko uztailaren 26ko 1/2017 Foru Dekretuaren testu bateratuaren 7. artikuluan xedatuari jarraikiz,  espedientea jendaurrean egongo da hamabost egunez, interesdunek azter dezaten eta, nahi izanez gero, bidezkoak iruditzen zaizkien erreklamazio, eragozpen eta oharrak aurkez ditzaten.

Argibideak emateko saio bat egingo da udal bulegoetan irailaren 11n, 12:00etan.

Herritarrek Planeamenduko Arau Subsidiarioen Hiri-jarduketarako plan berezian parte hartzeko plana

Volver arriba