2018ko Ekonomia-jardueren Gaineko Zerga era boluntarioan ordaintzeko epea 2018ko azaroaren 30ean amaituko da.

Mendigorrian, 2018ko irailaren 26an

Mendigorriako Udaleko Alkate-Lehendakaria

Iosu Arbizu Colomo