Ayuntamiento de Mendigorria / Mendigorriko Udala

Aurrekontuak

2022ko aurrekontua.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatutakoarekin bat, eta informazio publikoko epea inork alegaziorik aurkeztu gabe iraganik, 2022ko udal aurrekontua behin betiko onetsi da. Hasierako onespenaren erabakia Nafarroako Aldizkari Ofizialeko 278. zenbakian argitaratu zen, 2021eko abenduaren 13an.

DIRU-SARRERAK:

I Kapitulua Zuzeneko zergak: 279.173,01 euro.

II Kapitulua Zeharkako zergak: 27.000,00 euro.

III Kapitulua Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru sarrerak: 72.950,00 euro.

IV Kapitulua Ohiko transferentziak: 437.278,95 euro.

V Kapitulua Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamendua: 51.400,00 euro.

VII Kapitulua Kapitalaren transferentziak: 24.000 euro.

GUZTIRA Diru-sarrerak: 891.801,96 euro.

GASTUAK:

I Kapitulua Langileengatiko gastuak: 264.838,20 euro.

II Kapitulua Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 387.909,79 euro.

III Kapitulua Finantza gastuak: 24.300 euro.

IV Kapitulua Ohiko transferentziak: 85.050,28 euro.

VI Kapitulua Diru-sarrera errealak: 77.029,06 euro.

VII Kapitulua Kapitalaren transferentziak: 10.295,62 euro.

IX Kapitulua Finantza-pasiboak: 42.379,01 euro.

GUZTIRA Gastuak: 891.801,96 euro.

 

 

Volver arriba